Antalya Müzesi Müdürlüğü

Vizyon,Misyon Ve Görevlerimiz

MİSYONUMUZ
Taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile taşınmaz kültür varlıklarımızın
belirlenerek korunması, değerlendirilmesi ve yaşatılarak gelecek kuşaklara
aktarılmasıdır.
VİZYONUMUZ
Kültürel mirasımızın ülkemiz için en önemli zenginlik kaynaklarından biri
olduğunu ve toplumsal kültürel kimliğimizin geliştirilmesi açısından önemini
vurgulamak, yaygın ve sürdürülebilir koruma, yönetişim ve yerel sahiplilik
esasları dahilinde, kültür varlıklarımıza ilişkin planlama, yönetim ve eğitim
hizmetlerini etkin olarak sağlamak, ülke düzeyinde buna ilişkin kaliteyi
yükseltmek ve ulusal/uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla
katılımcı ve saydam ilişkiler içerisinde stratejiler oluşturmaktır.