Antalya Müzesi Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartlarımız

ANTALYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Taşınmazların 2863 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi

1. Dilekçe

2. Tapu Örneği

3. Harita

2 ay

2

Kişilerce müzeye getirilen taşınır kültür varlıklarının incelenmesi ve müzeye alınması

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Bir ay içerisinde değer takdir komisyon incelenmesi tamamlanır, kişiye tebliğ edilir.

3

Eğitim Faaliyetleri

(seminer, müze aktiviteleri)

İlgili okul ve grupların dilekçesi.

Randevu tarihindeki gün içerisinde gerçekleştirilir.

4

Tanıtım Faaliyetleri

(seminer ve rehberli gezi)

İlgili okul ve grupların dilekçesi.

Randevu tarihindeki gün içerisinde gerçekleştirilir.

5

Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyaların Ekspertiz İşlemleri

Yurtdışına çıkarılacak eşyanın Müze Müdürlüğüne getirilmesi.

2 saat

6

Define arama ruhsatı

1-Mülki Amire hitaplı dilekçe (Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun gayrımeskun, tapulu, tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.)

2-Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli, tesviye münhanili haritası ve krokisi

3-Krokisi çıkartılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarası belirten vaziyet planı.

4-Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları

5-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noterden tasdikli muvaffakatname, tüzel kişilerden de yetki organlarından alınacak muvaffakatname yazısı

2 ay

7

III. Derece Arkeolojik Sit Alanları, Sondaj Kazıları

1. Dilekçe

2.Tapu Örneği

3. Harita

4. İmar Durumu, Kadastal haritası ve çapı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

1 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri    : Antalya Müze Müdürlüğü                                                       İkinci Müracaat Yeri : Müze Müdürlüğü

İsim                         : Mustafa DEMİREL                                                                 İsim                         : Nermin KARAGÖZ

Unvan                     : Müzesi Müdürü                                                                       Unvan                      : Müdür Yardımcısı

Adres                      : Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad.                                          Adres: Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad.    
                                   No: 88-ANTALYA                                                                         No: 88-  ANTALYA

Tel                           :
 (0 242) 2385688-89                                                                 Tel  : (0 242) 2385688-89

Faks                        : (0 242) 2385687                                                                       Faks  : (0 242) 2385687