Antalya Müzesi Müdürlüğü

Tabiat Tarihi ve Prehistorya Salonu

TABİAT TARİHİ VE PREHİSTORYA SALONU

Dünyanın oluşumuna tanıklık etmiş çeşitli canlılara ait fosiller ve mineral örnekleri ile insanlık tarihinin ilk buluntularına ait eserler bu salonda sergilenmektedir. Bölgemizde Prehistorik çağlara ait buluntu veren günümüzden 500 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle Karain Mağarası önemlidir. Bunun yanı sıra Elmalı Karataş-Semayük, Burdur-Hacılar ve Bademağacı Höyüğü’ne ait insanoğlunun ürettiği kullanım eşyaları, (kaplar) inanışlarına ait idoller ve tanrıça figürinleri, heykelcikler yanında pişmiş toprak rhytonlar, ağırşaklar, çok sayıda damga mühür; el baltaları, başlıca maden buluntular arasında da bronzdan yapılmış başlı süs iğneleri, dikiş iğneleri, bilezik, yüzük, saç yüzüğü gibi takılar ile mızrak ucu hançerler gibi silahlar yer almaktadır. Ayrıca Anadolu’nun en eski ölü gömme geleneklerinden birini yansıtan pithoslar içerisinde hocker gömü biçimi ile Karataş-Semayük’ten küp mezar canlandırması da bu salondadır.