Antalya Müzesi Müdürlüğü

Seramikler Salonu

                                                                 SERAMİK ESERLER SALONU


Seramik eser; erken tarihlerde elde, sonrasında çömlekçi çarkı ve kalıpta şekillendirilen kilden yapılma, güneşte ya da fırında pişirilerek sertleştirilen her türlü pişmiş toprak eşya olarak tanımlanabilir. ÇömlekçiÇarkının keşfini takiben pişmiş toprak eserler üzerindeki estetik gelişim Seramik Eserler Salonunda Geometrik, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Doğu Roma kronolojik gelişim düzenini izlemektedir. Müzemizde sergilenmekte olan Arkaik ve Klasik Dönem buluntularının önemli bir bölümü Antalya yakınlarındaki Karaçallı Nekropolü’ne aittir. Bu gruptaki eserler arasında Siyah ve Kırmızı Figürlü Lekythoslar birinci sırayı alır. Daha sonra, sırasıyla oinokhoe,  krater ve skyphos gelir. Akdeniz havzasında çok rağbette olan günümüzde kalıplı kâseler olarak ta adlandırılan Hellenistik Dönemin yarım küre formundaki  megara kâselerinin en güzel örnekleri yine bu salondadır. Aynı teknikle bezenmiş Ptolemaios III’ün karısı Mısır kraliçesi Berenice II’ye ait figürlü oinochoe de salondaki yerini almıştır.