Antalya Müzesi Müdürlüğü

Tanrılar ve Tanrıçalar Salonu

TANRI VE TANRIÇALAR SALONU

Bu salonda Yunan mitolojisinde, Olympos Tanrıları adı verilen Zeus kuşağı tanrı ve tanrıçalarından örnekler önemli bir yer tutar.  Perge’de değişik sezonlarda yapılmış kazılar sonucu ortaya çıkan bu heykeller, MS II-III. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. Salonda, Zeus, Hera, Athena, Artemis, Apollon, Aphrodite, Hermes, Tyche, Nemesis, Hygieia heykelleri sergilenmektedir. Tanrılar salonunda ayrıca İsis, Serapis ve Harpokrates (Horus) gibi Mısır kaynaklı tanrı ve tanrıça heykelleri de bulunmaktadır.