Antalya Müzesi Müdürlüğü

Perge Tiyatro Salonu

PERGE TİYATROSU SALONU

Perge Tiyatro Salonu’nda görülen eserlerin tümü  1985-1987, 1988, 1992-1993 yıllarında gerçekleştirilen kazılar sırasında açığa çıkartılmıştır. Şu anda tiyatro içerisinde orijinal yerinde duran Dionysos Frizi yanında, Kentauromakhia ve Gigantomakhia frizine ait parçalar da ele geçmiştir. Mimari düzenlemesinde Gigantomakhia tanrıların üstünlüğünden dolayı üçüncü katta, Kentauromakhia ikinci katta, sahne binasının orta kapısı üzerinde (Porta Regia) üzerinde ise Kurban Sahnesi yer almaktaydı. Salondaki anıtsal boyuttaki Dionysos, Hermes, Herakles, Marsyas, Büyük İskender heykelleri yanında Giyimli Kadın, Tykhe, Hera ve İmparator heykelleri salonda sahne binasında bulundukları nişlerde gösterilmişlerdir. Perge Tiyatrosu eserlerinden bir diğer önemli buluntu da tanrıça Artemis’in şehirdeki kült imajını vurgulayan MS II. yüzyıla tarihlendirilen paye bloğudur.