Antalya Müzesi Müdürlüğü

Lahitler Salonu

LAHİTLER SALONU

Bölgemizdeki çeşitli mezar gruplarından biri olan lahitler pişmiş toprak, ağaç, metal ve  taştan da yapılmakla beraber özellikle mermerden yapılmıştır. Sergimizde bulunan lahit mezarlar yekpare taştan oyularak üzeri kapakla kapatılmış olan örneklerdendir. Çoğu Perge Nekropolü’nden getirilmiştir. Bu salonda girlandlı, sütunlu, madalyonlu lahit örneklerinin yanı sıra yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan ve ait oldukları topraklara iadeleri sağlanan Girlandlı Lahit ve Herakles Lahit örnekleri de görülebilir. Anadolu’da bile nadir görülen bir hayvan için yaptırılmış “Köpek Lahdi”nin “Rhodope” adlı zengin bir kadın tarafından, çok sevdiği köpeği “Stephanos” için yaptırıldığı yazıtından anlaşılmaktadır. Perge nekropolü yakınlarında bir tarlada bulunan büyükçe bir kapak üzerinde ise Mitoloji’ye göre Girit kralı Minos ile Pasiphae’nin kızı olan Ariadne, kaya üzerinde uzanmış ve başını sol eline dayamış uyurken betimlenmiştir.