Antalya Müzesi Müdürlüğü

Ölü Kültü Salonu

ÖLÜ KÜLTÜ SALONU  

  

Patara Antik Kenti’nde ortaya çıkmış oygu gömü canlandırması ile osthotekler ve kremasyon sonrası  kullanılan pişmiş toprak “urne” ve mezar stelleri bu salonda sergilenmektedir.

Lahdin dört yüzünde Dionysiak nitelikli 46 figürün yer aldığı Attika Tipi Dionysiak Lahit, Limyra Heroonu’na ait bir Karyatid, alınlık ve frizler; Limyralıların Ptolemaioslar için inşa ettikleri tapınağa ait heykeller ve metop frizleri yine bu salondadır. Herakles Heykeli’nin  Antalya Müzesi’nde yer alan alt kısmı ile 2011 yılında Amerika’dan getirilen üst bölümü müzede gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile birleştirilmiştir. Herakles Heykeli, dünya heykelcilik tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Lysippos tarafından yapılan ve MÖ 330-320 yıllarına tarihlenen “Herakles Farnese” isimli eserin Roma Dönemi kopyasıdır.  Ayrıca, salonun çıkışında duvar boyunca sıralanan steller, yazıtlı sunaklar ve yazıtlar önemli tarihi belgeler olarak müzemiz teşhirindeki yerini almıştır.