Antalya Müzesi Müdürlüğü

Sikke, Küçük Eser ve İkonalar Salonu

SİKKE, KÜÇÜK ESERLER VE İKONALAR SALONU ( ÜST KAT)

Üst kat salon teşhirinin önemli bir bölümünü sikkeler oluşturur. Sikkeler; Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma (Bizans), Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı kronolojik düzenlemesi ile Pamhylia, Pisidia, Likya Bölgesi Sikkeleri yanında Elmalı, Aspendos, Side Tetradrahmi definelerinin yanı sıra Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı defineleri olarak sergilenmektedir. Bullalar ise sikke koleksiyonunu tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca, salonda takılar, cam eserler, pişmiş toprak eserler ve kandiller, bronz eserler, mermer heykelcikler ve su altı buluntularına ait sergilemenin yapıldığı vitrinler sıralı olarak yer almaktadır. Su altı buluntuları vitrininde taş çapaların dışında denizden çıkarılmış Doğu Roma (Bizans) çağına ait çeşitli amphoralar ve çeşitli kaplarla, gemilerde yemek pişirmekte kullanılan maltız sergilenmektedir. Korydalla (Sion) Hazinesi olarak bilinen ve litürjik kilise eşyalarından oluşan define görülmeye değer eserler arasındadır. Buna ek olarak 18. ve 19 yüzyıllara ait ikonalar duvar boyunca asılarak yerleştirilmiştir