Antalya Müzesi Müdürlüğü

ARİASSOS

ARİASSOS ANTİK KENTİ

Ariassos, Antalya’nın 50 km kadar kuzeyinde, Akkoç Köyü yolunun kenarında, batıdan doğuya doğru, Antalya-Burdur yoluna, bugünkü Dağ nahiyesinin bulunduğu düzlüğe inen bir kuru derenin, güney yamacında denizden ortalama 900-1100 m yüksekliğinde kurulmuştur.

Ariassos adı ilk olarak 1892 yılında “V. Berard, a.e.S 427” tarafından Grekçe bir kitabe içerisinde okunmuştur. 1988-1990 sezonunda Stephan Mıtchell başkanlığındaki ekip tarafından iki sezon yüzey araştırması yapılmıştır.

Yüzeyde yapılan araştırmada Kalkolitik döneme ait bir adet taş balta, klasik döneme ait seramik parçalarının çok az olarak bulunmasına karşılık mimari olarak Helenistik dönemden daha aşağıya inen hiçbir yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Bu nedenle kesin kuruluş dönemi bilinmeyen Ariassos Kentinde yaşamın MÖ 2. yy’da başladığını söylemek mümkündür. Bizans döneminden sonra kentte yaşam sona ermiştir. Hiçbir islami yerleşim tespit edilmemiştir.

Ariassos Kent planı incelendiğinde, doğudan batıya doğru ilk önce nekropol alanı, sivil yapılar, şehir kapısı, kapıdan batıya doğru uzanan olası bir sütunlu cadde, bu caddenin kuzey tarafında esas kent yerleşimi, batısında yine nekropol alanı yer almaktadır.

En önemli yapılar, Şehir Kapısı, Mozole tipi mezar yapıları, Şehir Surları, Su Yolu, Roma Yolu, Nympheum, Bouleterion, Gymnasion, Hamam ve Tiyatro yapılarıdır.