Antalya Müzesi Müdürlüğü

KADREMA / GEDELMA

KADREMA / GEDELMA

Kadrema yerleşimi, Kemer’in 12 km batısında, bugünkü ismi Güneşli olan Gedelma’da yer almaktadır.

Kadrema kentinin adına sadece, İ.S. 6. yüzyılın ünlü coğrafya sözlüğü olan Ethnika’nın yazarı Byzantionlu Stephanos’ta rastlanmaktadır: “Kadrema, bir Lykia kenti, Olbia’lıların bir kolonisi. Kent, hububat Phrygmos’u (kurutma yeri") olarak açıklanır. Ethnikonu Kadremeus’tur”. Stephanos’un Kadrema için kullandığı bu ifadeden, buradaki yerleşimin hububat rezervlerinin korunması ve savunmasına yönelik bir işleve sahip olduğu sonucu çıkarılabilir. Gedelma gerçekten de, çevresindeki havanın nem seviyesi oldukça düşük olduğundan, hububat depolanmasına elverişli bir yerdir.  

Gedelma Köyü’nün orta yerinde Orta Bizans Çağı’na ait büyük bir kalenin kalıntıları bulunmaktadır. Orta Bizans Kalesi, doğu ve güney yönlerde düzgün duvarlı ve kulelidir. Batı ve kuzeyde ise arazinin kayalık ve biçimsiz yapısına göre duvarlar örülmüştür ve gerekmediğinden kulede yapılmamıştır. Toplam 5 kule vardır. Kale, 9. yüzyıla tarihlenir. Kale ve diğer yapılarda, İ.S. 7. yüzyıldan başlayarak artan Arap saldırıları ve daha erken dönemlerde denizden gelebilecek dış tehlikelere karşı kurulmuş askeri bir garnizon ile besin maddelerinin saklanması işlevini gören erzak depoları vardır. Gedelma’ya açılan tek geçit olan dar Kesme Boğazı, sahilden gelebilecek tehlikelere karşı kolayca savunma imkanı vermekte, etrafını çevreleyen yüksek dağlar da diğer taraflardan gelebilecek tehlikelere karşı bölgeyi tam bir koruma kalkanı içine almaktadır.