Antalya Müzesi Müdürlüğü

KİTANAURA

KİTANAURA

Kitanaura, Antalya İli, Kumluca İlçesi’nin Saraycık mevkisi  kuzeyindeki  tepe ve yamaçlarında yer almaktadır. Saraycık kalıntıları ilk kez 1842’li yıllarda kenti ziyaret eden Spratt ve Forbes burasını Apollonia, iki gün sonra kenti ziyaret eden A. J. Schönborn ise Mnara olarak lokalizasyonunu yapmıştır. Ancak son dönemlerde Patara’da bulunan Stadiasmus Patarensis’te geçen yol güzergâhına göre, Saraycık’ta bulunan harebeliğin Kitanaura olduğu kesinlik kazanmıştır. Zira, Stadiasmus Patarensis’e göre Kitanaura İdebessos’a 17-18 km kadar mesafede ve yine bu anıta göre Kitanaura Termessos’un egemenlik sınırları içinde yer almaktadır.

Kita lejantlı bir grup sikke, Kitanaura’nın Helenistik Dönem’de sikke darp ettiğini göstermektedir. Roma Dönemi tarihine dair fazla bir bilgi olmamakla birlikte etrafı surla çevrili kent Ortaçağa kadar kullanım görmüştür. Bizans Döneminde de Perge Metropoliti’ne bağlı önemli bir piskoposluk olduğu, hem piskopos listelerinden hem de kentteki Bizans kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Kalıntılar, doğu-batı yönünde uzanan akropol üzerinde ve akropolün güney ve batı etekleri ile orman yolu boyunca uzanmaktadır. Denizden 1300m. yükseklikteki etrafı surlarla çevrelenmiş olan akropole üç kapı ile girilir. Asıl giriş güneybatıdandır. Akropolün güneybatı ucunda bir Erken Bizans bazilikası kalıntısı bulunmaktadır. Akropol meydanının doğu sınırında önemli kamu yapıları başlar.  Büyük Bazilika’nın üç girişi, nartheksi, üç nefi, iki sütun sırası ve apsisi belirgindir. Büyük Bazilikanın kuzey yanı boyunca  büyük, dikdörtgen bir sarnıç bulunur. Bu, kentteki en büyük sarnıçtır. Nitekim, Kentin en nitelikli kamu yapısı hamamdır. Akropolün güneybatısında, orman yolunun hemen bitişiğinde yer alan hamam, 7 bölümden oluşur. Kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Bazı bölümler çatı seviyesine dek korunmuştur. Hamamın apodyterium bölümü kemerli nişleriyle oldukça etkileyicidir. Apodyteriumun karşısında tepeye doğru uzanan duvar, hamamın su ihtiyacını karşılayan aquadükte aittir.

Akropolün batısından kuzeye doğru uzanan orman yolunun her iki yanı mezarlarla doludur. Aedikula mezarlar, lahitler, khamosorion ve ostotheklerin yoğun olduğu nekropolde bilinen en ünlü mezar Saraycık Heroon’udur. Oldukça sağlam bir durumda günümüze ulaşabilen mezarın, podyum üzerindeki orthostatlar ve ante duvarlarının cephelerinde çok sayıda askeri giysi ve silah kabartması bulunmaktadır.