Antalya Müzesi Müdürlüğü

MAGYDOS /MAGYDUS

MAGYDOS /MAGYDUS

Magydos genellikle Antalya kent merkezinin 8 km. batısındaki Lara’da plaj ile askeri bölge arasında bulunan ören yeri ile bağdaştırılır. Şehrin adı ilk defa İ.Ö. 4. yüzyılda geçmektedir. Antalya kurulmadan önce Magydos önemli bir şehir sayılmıştır. Ayrıca antik coğrafyacılar Magydos’u Katarrhaktes Irmağı ile birlikte anarlar. Katarrhaktes ise Düdensu’nun kendisidir.  Roma İmparatorluk devrinde İmparator Domitian’dan İmparator Gallienus’a kadar sikke basmıştır. Bizans çağında piskoposluk listelerinde adı geçer. İ.S. 7. yüzyılda denize karşı savunmasının zayıflığı dolayısıyla Arap akınları ile ortadan kalkmıştır.

 İlk göze çarpan yaklaşık 228 m. uzunluk ve genişlikteki yapay limandır. Batıda antik mendireğin bir parçası, su düzlemini aşmakta, sonra bir süre su altında devam edip, bir noktada yeniden ortaya çıkmaktadır. Kıyıda ise antik kente ait çeşitli yapılar ile karşılaşılır. Liman dışındaki bütün yapılar geç devir karakterindedir. Limanın hemen gerisinde liman hamamına ait tonozlu bir bölüm vardır. Özensiz duvar işçiliği ile bol harç kullanımı tüm yapıların geç döneme tarihlenmesine yol açmaktadır.