Antalya Müzesi Müdürlüğü

MNARA / MARMARA / KAVAK DAĞI

MNARA / MARMARA / KAVAK DAĞI

Mnara, Antalya İli Kemer İlçesi’nin kuzeyine yönlenen ve Kesme Boğazı’nın 23 km. kuzeyinde yer alan Kaplan Dağı üzerindeki Kosara ile Antalya’nın 37 km. güneybatısında, bugünkü Bölücektaş Tepesi üzerindeki Lykai arasındaki Kavak Dağı üzerinde konumlanır.

Helenistik Dönem’de bağımsız bir polistir. Miliarium Lyciae’de anılan “Mnarike” bölgesinin de merkezidir.

Kalıntılar Göynük Vadisi’ne bakan kuzey uçta doğu-batı doğrultusunda diğer alanlarda ise yamaca paralel kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu teraslar üzerinde sıralanmaktadır. Yapıların çoğu Helenistik ve Roma dönemindendir. Bizans Dönemi’ne ait herhangi bir veriye rastlanılmamıştır. Yapıları, örgü teknikleri ve şehircilik açısından bakıldığında Helenistik Dönem’den itibaren polis statüsünde bir yerleşim olduğu düşünülebilir.