Antalya Müzesi Müdürlüğü

PEDNELİSSOS

PEDNELİSSOS ANTİK KENTİ

Antalya İli, Serik İlçesi sınırlarındaki Pednelissos Antik Kenti, Antalya İline 75 km uzaklıktaki Kozan Köyünün hemen doğusundaki Bodrumkaya olarak bilinen kayalık bir tepenin güney ve güneybatısında bulunmaktadır.

Kozan, Pisidia bölgesinin Pamphylia ile kesin bir çizgiyle ayrılması güç olan güney sınırında yer almaktadır. Kentin güneyinde yer alan Pamphylialı komşuları arasında, Sillyon, Perge, Aspendos, Seleukeia, Etenna ve Side sayılabilir. Doğusunda Selge, kuzeyinde Adada, Kremna, batısında Milyas, Sia, Ariassos, Termessos ve Komama gibi lokalizasyonları bilinen kentler yer almaktadır.

Bölgede kesintisiz olarak süren iskân 1. Binde Phyrg kültürünün yayılması şeklinde devam etmiştir. Phryg kültüründen Kozan, Bodrumkaya’nın da etkilendiği Midas’ın kentinde de rastlanılan kült yapılarının benzerlerinin burada da görülmesinden anlaşılmaktadır.

Pednelissos Antik Kenti, tarihte adını en çok MÖ 218 yılında komşusu Selgelilerle yaptığı savaş ile duyurmuştur.

Antik kentte tespit edilen belli başlı kalıntılar, şehrin savunmasını meydana getiren surlar, 4 adet kule, 3 adet kapı, Agora yapısı, 2 adet bazilika, 2 adet tapınak, Apollon’a atfedilen bir kaya kabartması, nekropol, sarnıçlar ve Heroon’dur.