Antalya Müzesi Müdürlüğü

Ücretsiz Girişler

Ücretsiz Girişler

Aşağıda belirtilenler müze ve ören yerlerine kimlik göstermek suretiyle ücretsiz girerler. 

1- 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

2- Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

3- T.C Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

4- Er ve erbaşlar,

5- ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

6- Basın kimlik kartı sahipleri,

7- Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri,

9- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları

10- 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,

11- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (Bu kişilere, Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaretlerinde ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır.) 

12- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin; Mülki İdare Amirleri (İllerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar ile Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Kültür ve Turizmden sorumlu vali yardımcıları) Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve en fazla 10 kişi kişi olmak üzere refakatindekiler.