Antalya Müzesi Müdürlüğü

Doç. Dr. Fatih ONUR konferansı
Müze Konferansları serimizin bu ay ki konuğu, "Lykia’da Coğrafi Bir Bilmeceye Disiplinler arası Bir Yaklaşım: Sidyma ve Kalabatia Sorunsalı" adlı konferansıyla Doç. Dr. Fatih ONUR oldu ve yeni bilgiler ışığında Sidyma ve Kalabatia Sorunsalı hakkında dinleyenleri bilgilendirdi.