2017 Yılı TripAdvisor Mükemmellik Ödülü Antalya Müzesine Verildi.

TripAdvisor mükemmellik ödülünü geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Müzemize verdi.