HERAKLES LAHDİ YURDA DÖNDÜ

HERAKLES LAHDİ
Perge Antik kenti nekropolünden 1960'lı yıllarda kaçak kazılarla ortaya çıkarılarak yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, 2010  yılında İngiltere'de restorasyonu yapıldıktan sonra  İsviçre'ye getirilirken Cenevre Serbest Liman'ında İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında ele geçirilmiştir.  İsviçre Kanunlarına muhalefetten dolayı lahite el konulmuş ve Cenevre Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
2011 yılında İsviçre yetkilileri aracılığı ile Bakanlığımız olaydan haberdar edilmiş ve bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin ülkemiz kökenli olduğu anlaşılmış ve  Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin Ülkemize iadesine karar vermiş; bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi (Temyiz) Ceza Dairesi tarafından onanmış ve sonrasında iade kararı kesinleşmiştir.
Herakles'in (Herkül) oniki görevini betimleyen mermer lahit, Roma Dönemi'ne (M.S.2.Yüzyıl) tarihlenmektedir. 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğinde olan eser, arkeoloji literatüründe "Torre Nova" olarak adlandırılan tipte "Küçük Asya Lahit" grubuna girmektedir.
İki ülke arasındaki kültürel işbirliğini somutlaştırmak adına üç ay süreyle Cenevre Üniversitesi'nde sergilenen lahit, 13 Eylül 2017 tarihinde ülkemize iade edilmiş olup yakında Antalya Müzesinde sergilenecektir.